Apie mus

                                                     

Sveikos akys - sveikas regėjimas - sveikas gyvenimas

 

2004 metais Šiaulių Universitetas išleido pirmąją optometrijos specialistų laidą. Nauja profesija Lietuvoje buvo labai reikalinga, todėl iš karto tapo paklausi darbo rinkoje. Tačiau naujai atsiradusiai specialybei trūko teisinio reglamentavimo. Augant specialistų skaičiui bei didėjant optometrininkų poreikiui, atsirado būtinybė siekti teisinio reguliavimo. Norėdami pilnavertiškai atstovauti optometrininkų interesus, 2006 metais iniciatyvinė grupė - Bronislovas Daukšas, Violeta Šlekienė, Dovilė Ruginė ir Ramūnė Juodienė - įsteigė Optometrininkų Asociaciją (OA). Pirmuoju asociacijos prezidentu buvo Bronislovas Daukšas, kurio kadencija truko daugiau nei 10 metų. Šiuo metu OA jungia daugiau nei 100 optometrijos specialistų. Kiekvienais metais organizuojamas narių suvažiavimas, kuriame sprendžiami aktualūs klausimai ir tobulinama profesinė kvalifikacija. 

 

 

       Optometrininkų asociacijos tikslai:

 

 • jungti ir atstovauti optometrininko profesiją turinčius asmenis;
 • prisidėti prie Lietuvos gyventojų sveikatos išsaugojimo, užtikrinant kokybišką optometrininkų  veiklą;
 • skatinti dalykinį tobulėjimą;
 • organizuoti visuomenės švietimą regos išsaugojimo srityje;
 • integruoti pažangias technologijas ir mokslo pasiekimus;
 • dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje.

     

       Siekdama užsibrėžtų tikslų, Optometrininkų asociacija kelia šiuos uždavinius:

 

 • ginti savo narių profesinius interesus;
 • teikti pasiūlymus rengiant ir tobulinant įstatymus, reglamentuojančius asociacijos narių veiklos sritis;
 • aktyviai dalyvauti Lietuvos Respublikos visuomeniniame gyvenime;
 • dalyvauti rengiant ir įgyvendinant respublikines ir tarptautines tikslines programas, siekiant gerinti optometrinę priežiūrą;
 • leisti metodines rekomendacijas, informacinius biuletenius, straipsnius; organizuoti seminarus, konferencijas;
 • užmegzti ir palaikyti ryšius su užsienio optometrininkų organizacijomis.

Organizacijos struktūra:

 

Asociacijos prezidentė - Vaida Kačergienė

Valdyba:

valdybos pirmininkė - Rasa Palevičienė

valdybos pirmininko pavaduotoja - Dovilė Ruginė

valdybos sekretorė - Laima Dubinskienė