Naujienos

Optometrininkų asociacijos profesinio tobulinimo renginiai

2018 m. gegužės mėn. 13 dieną ir 27 dienomis Vilniaus universiteto Medicinos fakultete OA organizavo profesinio tobulinimo seminarą asociacijos nariams "Plyšinė lempa ir akies biomikroskopija optometrininko praktikoje" (lektorius med. m. dr. Saulius Galgauskas) bei "Pirmosios pagalbos" mokymus (lektorius VšĮ "Svarbus žingsnis" direktorius Oskaras Medzevičius).

plačiau
Optometrininkų asociacijos delegatų viešnagė Kroatijoje

2018 m. gegužės 11-13 dienomis OA valdybos pirmininkė Rasa Palevičienė ir OA narė Monika Patalauskienė viešėjo Kroatijoje, Pulos mieste Europos ir pasaulio optometrijos ir optikos bendruomenei svarbiame renginyje "Pula 2018". Tai 4-oji Optometrijos konferencija Centrinei ir Pietryčių Europai (OCCSEE), organizuojama kartu su Europos optometrijos akademija (EAOO) bei Kroatijos Taikomųjų mokslų universitetu Velika Gorica. Taip pat šio renginio metu vyko Europos optometrijos ir optikos tarybos (ECOO) Generalinė Asamblėja.

OA delegatų tikslas - susipažinti su Europos šalių optometrijos tradicijomis, pasiekimais bei naujovėmis, dalyvauti ECOO ir EAOO rengiamose diskusijose, pristatant Lietuvos optometrijos perspektyvas ir pasiekimus bei Optometrininkų asociacijos siekius, megzti naujas dalykines ir profesines pažintis, ieškant partnerių ir draugų bei semtis idėjų, vystant Lietuvos optometriją, remiantis pažangiomis Europos šalių patirtimis. Taip pat dalyvauti konferencijos metu vykstančiuose seminaruose ir praktiniuose užsiėmimuose, kaupti informaciją ir ją perteikti Optometrininkų asociacijos nariams.

 

Roundtable Pula - 12 May 2018:

/out_data/power-point----roundtbale-pula---12-may-2018.pdf

plačiau
Kviečiame pasirengti pokyčiams

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (toliau – Akreditavimo tarnyba) kviečia laiku pasirengti pokyčiams, nes sveikatos priežiūros specialistų gretas papildė slaugytojo padėjėjai, ergoterapeuto padėjėjai, kineziterapeuto padėjėjai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, biomedicinos technologai, radiologijos technologai, dietistai, optometrininkai ir paramedikai. Visų šių specialistų vykdoma praktika priskirtina prie asmens sveikatos priežiūros, todėl specialistams bus būtina įsigyti spaudo numerį, o įstaigai – licenciją.

2017 m. spalio 3 d. įsigaliojo naujos redakcijos Asmens sveikatos priežiūros veiklų sąrašas, kuriuo papildytos naujos asmens sveikatos priežiūros veiklos. Taigi šiuo metu asmens sveikatos priežiūros specialistais įvardyti  ne tik  gydytojai, gydytojai odontologai, slaugytojai, akušeriai, burnos priežiūros specialistai, kineziterapeutai, ergoterapeutai ir masažuotojai, bet ir slaugytojo padėjėjai, ergoterapeuto padėjėjai, kineziterapeuto padėjėjai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, biomedicinos technologai, radiologijos technologai, dietistai, optometrininkai ir paramedikai. Taigi visų šių specialistų vykdoma praktika priskirtina prie asmens sveikatos priežiūros, o tai reiškia, kad ji gali būti vykdoma tik įstaigose, turinčiose teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kitaip sakant, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją.   Visi asmens sveikatos priežiūros specialistai gali dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją. Ar atitinkama profesinė kvalifikacija įgyta taip, kaip nustatyta teisės aktais, patvirtina suteiktas numeris asmens sveikatos priežiūros specialisto spaudui. Šiuo metu spaudo numerius turi jau dirbantys gydytojai, gydytojai odontologai, slaugytojai, akušeriai, burnos priežiūros specialistai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, masažuotojai ir medicinos psichologai, iki 2018 m. spalio 1 d. spaudo numerius privalės įgyti ir medicinos genetikai, medicinos biologai, biomedicinos technologai, radiologijos technologai, dietistai ir paramedikai, o iki 2019 m. lapkričio 1 d.  – ir  optometrininkai.

plačiau