Parama

Lietuvos optometrininkų asociacijos vadovybės kreipimasis

 

Namuose nėra žodžio svetimas...

Nėra svetimų rūpesčių...
Nėra svetimos stokos...
Visos galimybės - bendros...
Kiekvieno indėlis - atrama visiems namams...

 

Lietuvos optometrininkų asociacijoje esame drauge, todėl net mažas grūdelis į bendrą lauką - visiems žada gerą derlių.

Prašome skirti iki 1,2% savo pajamų - laisvai skirstomą įvairioms rinkliavoms savo mokesčių dalį Lietuvos optometrininkų asociacijai. 

 

Gavėjas: Lietuvos optometrininkų asociacija

Paramos gavėjo kodas: 300551483

Paramos sąskaitos Nr.: LT287044060005448569 SEB bankas