Vieši asociacijos dokumentai

Asociacijos prezidentės V. Kačergienės pranešimas Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertams, vertinantiems naują Optometrijos bakalauro studijų programą VU MF
Lietuvos optometrininkų asociacijos parengtos metodinės rekomendacijos

 

Subjektyviosios refrakcijos ir akomodacinių funkcijų tyrimų metodinės rekomendacijos *

* Informacija skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėjė svetainėje