Sveikos akys - sveikas regėjimas - sveikas gyvenimas
  • optometrininkuasociacija@gmail.com

Apie mus

Sveikos akys - sveikas regėjimas - sveikas gyvenimas

Apie Lietuvos optometrininkų asociaciją

Įkurta 2006 m.

2019 m. kovo 3 d. Vilniuje įvykusiame visuotiniame Optometrininkų asociacijos suvažiavime buvo nuspręsta pakeisti asociacijos pavadinimą į Lietuvos optometrininkų asociacija (LOA). Šiuo metu LOA jungia daugiau nei 150 optometrijos specialistų. Kiekvienais metais LOA organizuoja visuotinį asociacijos narių suvažiavimą, kuriame sprendžia aktualius optometrijos specialistams klausimus, taip pat rengia profesinio tobulinimo seminarus bei konferencijas.

Nuostabus vaizdas
Nuostabus vaizdas

Daugiau renginių

Daugiau renginių

Kasmet organizuojame tarptautinius ir renginius Lietuvoje, į kuriuos kiečiame savo srities specialistus.

Nuostabus vaizdas

Apie optometrininko specialybę

Apie optometrininko specialybę

Optometrininkas - regos ištyrimo ir korekcijos specialistas. Turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, nuolat tobulinantis savo profesinę kvalifikaciją seminaruose, kvalifikaciniuose kursuose.

Lietuvos optometrininkų asociacija

Tikslai

Jungti ir vienyti

01

Jungti ir vienyti

optometrininko profesiją turinčius asmenis, sudarant sąlygas Asociacijos narių mokslinei ir dalykinei veiklai bei profesiniam tobulėjimui.

01

Koordinuoti

02

Koordinuoti

Asociacijos narių veiklą. Atstovauti ir ginti optometrininko profesiją turinčių Asociacijos narių profesinius interesus.

02

Prisidėti

03

Prisidėti

prie Lietuvos Respublikos gyventojų sveikatos išsaugojimo ir organizuoti visuomenės švietėjišką veiklą regos išsaugojimo srityje.

03

Rūpintis

04

Rūpintis

asociacijos narių kvalifikacijos kėlimu.

04

Apibendrinti

05

Apibendrinti

ir skleisti savo narių patirtį.

05

Skatinti

06

Skatinti

bendradarbiavimą su kitomis Lietuvojeir užsienyje veikiančiomis visuomeninėmis ir profesinėmis organizacijomis.

06

Aktyviai dalyvauti

07

Aktyviai dalyvauti

formuojant Lietuvos optometrinės priežiūros nuostatas bei tradicijas.

07

Atstovauti ir ginti

08

Atstovauti ir ginti

optometrininko profesiją turinčių Asociacijos narių profesinius interesus.

08
ASOCIACIJOS NARIAI

Susipažinkite su asociacijos valdybos nariais

Vaida Kačergienė

Asociacijos prezidentė ir valdybos pirmininkė

Rasa Palevičienė

Pirmininkės pavaduotoja

Raimonda Sonienė

Valdybos sekretorė

Monika Patalauskienė

Valdybos narė

Algita
Vaičiulienė

Valdybos narė

Lietuvos optometrininkų asociacija

Siekdama užsibrėžtų tikslų, Lietuvos optometrininkų asociacija kelia šiuos uždavinius:

lt_LT