Sveikos akys - sveikas regėjimas - sveikas gyvenimas
  • optometrininkuasociacija@gmail.com

Istorija

Nuostabus vaizdas
LOA istorija

Pagrindiniai asociacijos faktai

Sveikos akys - sveikas regėjimas - sveikas gyvenimas

Nuostabus vaizdas
2004
Šiaulių universitetas

Pirmoji optometrijos specialistų laida.

2004 metais Šiaulių Universitetas išleido pirmąją optometrijos specialistų laidą. Nauja profesija Lietuvoje buvo labai reikalinga, todėl iš karto tapo paklausi darbo rinkoje. Tačiau naujai atsiradusiai specialybei trūko teisinio reglamentavimo. Augant specialistų skaičiui bei didėjant optometrininkų poreikiui, atsirado būtinybė siekti teisinio reguliavimo.

Nuostabus vaizdas
2006
Optometrininkų Asociacijos (OA) steigimas

Iniciatyvinė grupė - Bronislovas Daukšas, Violeta Šlekienė, Dovilė Ruginė ir Ramūnė Juodienė.

Norėdami pilnavertiškai atstovauti optometrininkų interesus, 2006 metais ši grupę įsteigė Optometrininkų Asociaciją (OA). Pirmuoju asociacijos prezidentu buvo Bronislovas Daukšas. Jo kadencija truko daugiau nei 10 metų. Nuo 2018 m. kovo 18 d. OA prezidente išrinkta Vaida Kačergienė.

Nuostabus vaizdas
2019
Optometrininkų asociacija

Pakeistas asociacijos pavadinimas

2019 m. kovo 3 d. Vilniuje įvykusiame visuotiniame Optometrininkų asociacijos suvažiavime buvo nuspręsta pakeisti asociacijos pavadinimą į Lietuvos optometrininkų asociacija (LOA).

Nuostabus vaizdas
2022
Lietuvos Optometrininkų asociacija

Jungia daugiau nei 170 specialistų.

Šiuo metu LOA jungia daugiau nei 170 optometrijos specialistų. Kiekvienais metais LOA organizuoja visuotinį asociacijos narių suvažiavimą, kuriame sprendžia aktualius optometrijos specialistams klausimus, taip pat rengia profesinio tobulinimo seminarus bei konferencijas.

lt_LT