Sveikos akys - sveikas regėjimas - sveikas gyvenimas
 • optometrininkuasociacija@gmail.com

D.U.K.

Gaukite atsakymus

Raskite tai, ko Jums reikia

 • 01. Optometrininko kompetencijos?

  Optometrinė priežiūra – asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti regos, akies refrakcijos ir jos pakitimų tyrimą, korekciją akiniais ir (ar) kontaktiniais lęšiais ir akinių ir (ar) kontaktinių lęšių skyrimo kortelių išrašymą.
  Daugiau apie optometrininko teises, pareigas, kompetencijas:
  NUORODA
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f17c172090b211e8b93ad15b34c9248c

 • 02. Kokias sąlygas reikia atitikti norint verstis optometrininko praktika?

  Teisę verstis optometrininko praktika turi asmuo:
  • įgyjęs optometrininko profesinę kvalifikaciją;
  • turintis galiojančią asmens sveikatos priežiūros licenciją verstis optometrininko praktika pagal optometrininko profesinę kvalifikaciją.

 • 03. Kaip ir kur įgyjama optometrininko profesinė kvalifikacija?

  Optometrininko profesinė kvalifikacija įgyjama kartu su medicinos technologijų krypties sveikatos mokslų bakalauro kvalifikaciniu laipsniu baigus universitetines pirmosios pakopos optometrijos studijas arba įgijus jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
  Su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto optometrininkų studijų programa galite susipažinti:
  NUORODA Į STUDIJŲ PROGRAMĄ
  https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/bakalauro-studiju-sarasas/optometrija

 • 04. Kas yra optometrininkas?

  Optometrininkas – asmens sveikatos priežiūros specialistas, kuris atlieka pirminę regos patikrą.

 • 05. Kiek kainuoja narystė?

  Nariai turi mokėti vienkartinį 50 eur stojimo mokestį ir kasmetinį 30 eurų nario mokestį nurodytais rekvizitais:

  Lietuvos optometrininkų asociacija

  Įmonės kodas: 300551483

  AB SEB Bankas

  Banko kodas 70440

  A/S Nr. LT 287044060005448569

   

  Kur kreiptis?

   

  Norintys tapti Lietuvos optometrininkų asociacijos nariais, teikia rašytinį prašymą asociacijos el. paštu:

  optometrininkuasociacija@gmail.com

  arba susisiekite tel.: +370 686 84452

 • 06. Kaip tapti LOA nariu?

  Norintys tapti LOA nariais turi pateikti rašytinį prašymą asociacijos el. paštu arba susisiekti telefonu:
  El. paštas: optometrininkuasociacija@gmail.com
  Tel. nr. +370 686 84452
  PRAŠYMO FORMA

 • 07. Kodėl verta tapti LOA nariu?

  Narystė asociacijoje suteikia galimybę nariams dalyvauti organizacijos veikloje, jos organizuojamuose renginiuose, gauti naujausią profesinę informaciją ir prisidėti plėtojant optometrijos tradicijas Lietuvoje.

 • 08. Kas gali tapti LOA nariu?

  Asociacijos nariu gali tapti asmuo įgijęs optometrininko profesinę kvalifikaciją arba studijuojantis šią specialybę.

 • 09. Kiek kvalifikacijos kėlimo valandų reikia surinkti licencijai pratęsti?

  Optometrininko privalomojo tobulinimo trukmė – ne mažiau kaip po 60 val. kas 5 metai.
  Daugiau apie asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo taisykles ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus :

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36419490363b11eb8d9fe110e148c770/asr

 • 10. Kokioje įstaigoje gali dirbti optometrininkas?

  Verstis optometrininko praktika sveikatos priežiūros specialistas gali įstaigoje, kuri turi licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 • 11. Kur galėsiu dirbti įgijęs optometrininko kvalifikaciją?

  Sėkmingai baigtos optometrijos studijos leis dirbti ligoninėse, poliklinikose, valstybinėse ir privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, optikos salonuose, socialinės globos įstaigose, taip pat optines technologijas gaminančiose įmonėse.

  lt_LT