Sveikos akys - sveikas regėjimas - sveikas gyvenimas
  • optometrininkuasociacija@gmail.com

Teisės aktai, reglamentuojantys veiklą

Nuostabus vaizdas

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS VEIKLĄTEISĖS AKTAI IR REIKALAVIMAI, REGLAMENTUOJANTYS OPTOMETRININKO VEIKLĄ:

LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 166:2018 "OPTOMETRININKAS"

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 166:2018 „OPTOMETRININKAS“ PATVIRTINIMO

1. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

2. Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo.

3. Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos.

4. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 ,,Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

5. Dėl Optometrininko praktikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo.

6. Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymas.

7. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

8. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-398 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo“ pakeitimo.

9. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių” pakeitimo.

10. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

11. Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo.

12. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

13. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

14. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas.

15. Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo.

16. Dėl Asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo.

17. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro– valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ pakeitimo.

18. 496 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (e-tar.lt)

19. XIV-793 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 45 straipsnių pakeitim… (lrs.lt)

 

NAUDINGOS NUORODOS:

1. http://www.vaspvt.gov.lt/node/164

2. https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/License/PublicSpecialistIndex

3. Artėja privalomas jungimasis prie ESPBI IS | VASPVT

 

 

 

 

Atsisiųskite Jums reikiamą informaciją

lt_LT