Sveikos akys - sveikas regėjimas - sveikas gyvenimas
  • optometrininkuasociacija@gmail.com

Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimo renginys optometrininkams ĮVYKĘS

Nuotolinis nemokamas seminaras internetu „Bausch+Lomb Ultra naujovės optometrininko praktikoje”

Dalyviams, išklausiusiems ne mažiau nei 80 proc. seminaro laiko, bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (2 val.)

Pažymėjimo išdavimas ne Lietuvos optometrininkų asociacijos nariui – 5 eurai. Mokėjimą reikia atlikti į Lietuvos optometrininkų asociacijos sąskaitą SEB banke LT 287044060005448569. Mokėjimo paskirtis: Už seminaro pažymėjimą. Mokėjimą atlikti, pasibaigus seminarui ir tik išklausius ne mažiau nei 80 proc. seminaro laiko. Vėliausia mokėjimo už pažymėjimą data: š. m. gegužės 25 d. Jei būtų reikalinga mokėjimo sąskaita-faktūra, prašome susisiekti asociacijos el. paštu: optometrininkuasociacija@gmail.com

Seminaro dalyvių prisijungimo laikas ir trukmė fiksuojamas automatiškai ir mums yra pateikiamas renginio administratorių. Kad išvengti nesusipratimų, į seminarą būtina jungtis tik per savo prisijungimo nuorodą, kuri yra susieta su Jūsų el. paštu.

Seminaras vyks anglų kalba.

Registracija: Bausch+Lomb ULTRA innovations in optometrist practice (clickmeeting.com)

 

Date: May 24th, 2022, at 6pm
Duration: 1h 30min
Language: English
Lecturer: Merle Puusepp, Bausch+Lomb contact lens and lens care representative in Estonia, optometrist

 

ABSTRACT
The specialist is expected to have more knowledge and an individual approach. To meet the different needs needed to know the products and their differences. The purpose of this webinar is to introduce to vision care specialists latest Bausch+Lomb lens material and its possibilities.


PRESENTATION
Introduction:
–    Different patient – different needs
–    What determines lens comfort?
–    Differences within silicone hydrogel materials
Overview of ULTRA Contact Lens family:
–    Ultra MoistureSeal® Technology, Edge Design, Spherical Aberration Control
–    Ultra for Astigmatism OpticAlign™ Design
–    Ultra for Presbyopia 3-zone progressive™ Design
–    Ultra for Presbyopia fitting
Poll:
–     Questions and answers

Kvalifikacijos tobulinimo renginys optometrininkams ĮVYKĘS

Nuotolinis nemokamas seminaras internetu „Įrodymais grįsta kontaktinių lęšių praktika”

Dalyviams, išklausiusiems ne mažiau nei 80 proc. seminaro laiko, bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (2 val.)

Pažymėjimo išdavimas ne Lietuvos optometrininkų asociacijos nariui – 5 eurai. Mokėjimą reikia atlikti į Lietuvos optometrininkų asociacijos sąskaitą SEB banke LT 287044060005448569. Mokėjimo paskirtis: Už seminaro pažymėjimą. Mokėjimą atlikti, pasibaigus seminarui ir tik išklausius ne mažiau nei 80 proc. seminaro laiko. Vėliausia mokėjimo už pažymėjimą data: š. m. vasario 3 d. Jei būtų reikalinga mokėjimo sąskaita-faktūra, prašome susisiekti asociacijos el. paštu: optometrininkuasociacija@gmail.com

 

Seminaro dalyvių prisijungimo laikas ir trukmė fiksuojamas automatiškai ir mums yra pateikiamas renginio administratorių. Kad išvengti nesusipratimų, į seminarą būtina jungtis tik per savo prisijungimo nuorodą, kuri yra susieta su Jūsų el. paštu.

Seminaras vyks anglų kalba.

 

Registracija: Evidence Based Contact Lens Practice (clickmeeting.com)

Data: 2022 m. vasario 1 d., 18:00 – 20:15 val.

Lektorė: Inese Petrovica – optometrininkė

Kalba: Anglų

 

Abstract

The main priority for optometrists as primary health care specialist is patient safety. Therefore, professional activities would be provided in accordance of the evidence-based contact lens practice and the best clinical practice guidelines. In this lecture we will overview communication based on patients needs and requirements, principles of anamnesis and clinical judgment in contact lens fitting.

Outlines of lecture are following: examination of the anterior segment, evidence-based contact lens material and lens modality selection correspond to anamnesis and anterior surface characteristics; overview of ocular surface and lens material / design influence to lens fit and lens movements; principles of the lens fitting evaluation, lens prescribing and aftercare.

Lecture will provide review of newest studies and evidences for soft, rigid and specialty contact lens fitting.

Purpose of the lecture is conducting specialist to critical thinking, proactive lens fitting to avoid contact lens future dropouts related to non-proper lens modality / material selection.

 

webinar-programme—evidence-based-contact-lens-practice.pdf

Kvalifikacijos tobulinimo renginys optometrininkams ĮVYKĘS

Nuotolinis nemokamas seminaras internetu „Sausa akis ir akies paviršiaus ligos”

Dalyviams, išklausiusiems ne mažiau nei 80 proc. seminaro laiko, bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (2 val.)

Seminaras vyks anglų kalba.

Registracija: Webinar „Dry eye and ocular surface disease” – Ended (clickmeeting.com)


EN

Dry eye and ocular surface disease

DATE: November 16, 2021, at 6:00 – 8:00pm.

LANGUAGE: English

LECTURERS: Dr. Tereze Masinska – MD of Ophthalmology Helsingborg hospital, Sweden, Master degree of Optometry and Visual Science, Lecturer at the Department of Optometry and Vision Science, University of Latvia;

Anastasija Kalinina – optometrist.

 

PURPOSE: The purpose of this webinar is to introduce to vision care specialists definition of dry eye disease and it’s classification, complications and treatment. This lecture will help to understand the main symptoms and common causes of this eye disease and that way to improve an optometrist’s cooperation with an ophthalmologist and health care specialists.


PRESENTATION

The definition and classification of dry eye disease;
Diagnostic of dry eye syndrome;
Contact lens users with dry eye disease;
Keratoconjunctivitis sicca due to Sjogren’s disease;
Dry eye syndrome due to systemic diseases (rheumatoid disease, thyroid eye disease);
Dry eye due to eye surface disease.

webinar-programme—dry-eye-and-ocular-surface-disease.pdf

Kvalifikacijos tobulinimo renginys optometrininkams ĮVYKĘS

Nuotolinis nemokamas seminaras internetu „Plyšinė lempa ir kontaktiniai lęšiai”

Dalyviams, išklausiusiems ne mažiau nei 80 proc. seminaro laiko, bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (2 val.)

Seminaras vyks anglų kalba.

Registracija: Webinar „Slit lamp and contact lens practice” – Ended (clickmeeting.com)

 

ENG

Slit lamp and contact lens practice

Date: October 26, 2021 at 6:00 – 7:30PM

Lecturer: Evita Kassaliete – Dr.phys., optometrist, lecturer at the Department of Optometry and Vision Science, University of Latvia.

Language: English

The aim of this autumn’s first webinar is to encourage vision care professionals to use the technical features of the slit sheet in their daily contact lens fitting visits, which help answer many questions about the suitability of contact lenses for a particular patient and the gradation of changes in contact lens anatomical structures.

Presentation:

Slit lamp instrumentation (Illumination, Viewing system, Adjustment).
Slit lamp examination and visualization with video samples.
The rules for apply of soft contact lens fitting.
Possibilities and criteria for gradation of eye structure changes due to contact lens wear.

 

LT

Plyšinė lempa ir kontaktiniai lęšiai

Data: 2021 m. spalio 26 d., 18.00 –19.30 val
Lektorė: Dr. phys., optometrininkė Evita Kassaliete, Latvijos Universiteto Optometrijos ir Regos mokslo katedros lektorė.
Kalba: Anglų

 

Šio rudens pirmojo internetinio seminaro tikslas yra paskatinti regos priežiūros specialistus kontaktinių lęšių parinkimo vizito metu naudoti plyšinės lempos technines savybes, kurios padeda atsakyti į daugelį klausimų apie kontaktinių lęšių tinkamumą konkrečiam pacientui ir pokyčių laipsnį kontaktinių lęšių anatominėse struktūrose.

 

Paskaita:

Darbas plyšine lempa (apšvietimas, žiūrėjimo sistema, reguliavimas).
Plyšinės lempos tyrimas ir vizualizacija naudojant video pavyzdžius.
Minkštų kontaktinių lęšių pritaikymo taisyklės.
Akių struktūros pakitimų dėl kontaktinių lęšių dėvėjimo galimybės ir kriterijai.

 

webinar-programme—slit-lamp-and-contact-lens-practice.pdf

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-813 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 166:2018 „Optometrininkas“ patvirtinimo naujos redakcijos 4 punktas:

 

4. Optometrininko profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetinių pirmosios pakopos sveikatos mokslų studijų krypčių grupės optometrijos studijų programą. Iki 2023 m. sausio 1 d. ją įgijusiais taip pat laikomi asmenys iki 2020 m. birželio 30 d. baigę universitetinių fizinių mokslų studijų krypčių grupės fizikos krypties arba fizinių mokslų srities fizikos krypties optometrijos studijų programą. Nuo 2023 m. sausio 1 d. ją įgijusiais taip pat laikomi asmenys iki 2020 m. birželio 30 d. baigę universitetinių fizinių mokslų studijų krypčių grupės fizikos krypties arba fizinių mokslų srities fizikos krypties optometrijos studijų programą ir iki 2023 m. sausio 1 d. baigę:

4.1. vientisus ne trumpesnius kaip 300 akademinių valandų optometrininko profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus, vykdomus Vilniaus universiteto Medicinos fakultete arba Lietuvos sveikatos mokslų universitete, arba

4.2. bet kurią sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programą, išskyrus optometrijos studijų programą, ir vientisus ne trumpesnius kaip 150 akademinių valandų optometrininko profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus, vykdomus Vilniaus universiteto Medicinos fakultete arba Lietuvos sveikatos mokslų universitete.

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/caecae4190b111e8aa33fe8f0fea665f/asr

 

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas organizuoja ir vykdo optometrininkų kvalifikacijos tobulinimo kursų programas:

 

Optometrija 1 (pagal įsakymo 4.2 papunktį);

 

Optometrija 2 (pagal įsakymo 4.1 papunktį).

 

https://www.mvg.vu.lt/

lt_LT